Продължителност 10 минути с опция за VIP полет

~ Панорамно издигане за един~

30лв

10 минутен полет в група

~ Панорамно издигане ~

30 минутен VIP полет

~ VIP Въздушна разходка за двама ~

Въздушна разходка заединдваматримачетирима

~ от 125 лева ~